Kniha erotických návodů Kamasutra byla přeložena s chybami, mezi něž patří i pojednání o bodu G. Historička Wendy Donigerová z Chicagské univerzity říká, že chyby se objevily v překladu z roku 1880 a od té doby nebyly opraveny. Zamýšlí proto vydat knihu v nové verzi. Tak by sexy tipy obsažené v "Knize lásky" nabýt nových rozměrů. "Ve staré verzi je dost malých chybiček, které neustále narůstají. Nakonec dojdete ke spoustě neporozumění," říká historička. Knihu, která byla napsána ve třetím století v sanskrtu, přeložil na konci 19.století anglický učenec Richard Burton. Profesorka Donigerová si myslí, že již zde došlo k mystifikaci o bodu G. Burtonův překlad hovoří vágně o bodu G jako o části ženského těla, která by při milování být drážděna. Burton píše, že muž by měl tlačit na to místo ženského těla, kam ona obrací zrak. Profesorka Donigerová nesouhlasí: "Text říká, že pokud je muž uvnitř ženy a ona kroutí očima, neměl by ustávat v tlaku na právě drážděnou partii." "Navíc starší překlad snižuje roli ženy při milování a opomíjí sexuální uspokojení partnerky," dodává profesorka Donigerová. Nový překlad sexuální příručky plánuje vydat v květnu.