Čínským vědcům se podařilo udělat výrazný krok v chápání mužské neplodnosti. Objevili totiž bílkovinu obsaženou v semeni, která hraje klíčovou roli při oplodnění. Vadná forma proteinu tvořící epiteliální ion kanál byla již dříve spojována s ženskou neplodností. "Protein je zapojen do transportu uhličitanu sodného, který je potřebný pro aktivaci spermií, aby byly schopny oplodnit vajíčko. Když má jedinec nedostatek tohoto proteinu, potom je kapacita plodnosti spermatu ovlivněna nebo se sníží," tvrdí profesor Čang Hsiao Čan z Čínské univerzity v Hong Kongu. Laboratorní pokusy ukázaly, že sperma odebrané ze zmutované myši, která měla defektní verzi bílkoviny, mělo mnohem menší oplodňovací schopnost než sperma normálních myší. Nově objevený klíčový faktor může hrát důležitou roli při diagnostice neplodnosti u řady mužů, ale také při jejich následné léčbě. "Pro mnoho lidí, kteří jsou neplodní, ale nevědí proč, by taková diagnóza mohla mít okamžité řešení," dodal profesor Čan.