Jedinou náplní života harémových krasavic byla péče o svoji krásu a být po vůli svému panovníkovi. Ženy vedly zahálčivý život v palácích a zahradách, které nesměly opustit. Občas to musela být pěkná nuda. Obzvláště když jich bylo tolik, že se s panovníkem viděly jen výjimečně. Žena má ale také své sexuální touhy a potřeby. Čekat kvůli jejich naplnění na chlapa několik měsíců bylo neúnosné. Proč si tedy nepomoct samy? Ženy se vzájemně mezi sebou orálně uspokojovaly, někdy tuto činnost vykonávali kleštěnci, kteří v harému vykonávali funkci strážců. Pohlaví eunuchů bylo jaksi mimo hru, takže se ženy samy převlékaly za muže a místo penisu používaly prototypy robertků - baňaté bulvy. Jiné ženy se takto samy uspokojovaly kamennými pohlavními údy nebo přímo na sochách se vztyčeným lingamem (pyjem). Ovšem pravá soulož se ničím nahradit nedá. Největší radost měly dámy tehdy, když se do harému podařilo vpašovat živého a schopného chlapa. Ten pak byl na roztrhání. Jenže ti se do paláce asi moc nehrnuli, protože jejich přistižení strážcem znamenalo jistou smrt popravením.