Slovo muž bývá často synonymem pro osobu přezaměstnanou fyzickým aspektem sexu. Ale nová americká studie prokázala, že pohlavní role mužů a žen se změní, když vstoupí do milostného vztahu. Podle expertů z Floridy jsou muži pod velkým tlakem kamarádů i mediálního obrazu, že musejí mít spousty různých partnerek. Ženy jsou zase považovány za služky sexuálního chtíče mužů. Ale tento konvenční dojem rychle zmizí, když se muž a žena do sebe zamilují. "Očekávaná pohlavní role uvolní místo pro romantické pocity partnerů, které se zdají být mnohem silnějšími a vlivnějšími než společenská role. Lidé v zamilovaném vztahu přikládají větší důležitost svým vlastním a partnerovým citům než společenskému očekávání o jejich sexuálním chování," tvrdí Paul Perrin z University of Florida. Ze studie dále vyplynulo, že muži mnohem více než ženy shledávají sex osobně a fyzicky příjemným, zatímco ženy tíhnou k přemýšlení, že sex bourá sexuální tabu. Velmi často se tyto sexuálně omezující pohlavní role stávají seberealizující se věštbou. Ačkoli muži všeobecně vykazují značně vyšší zájem o sex, který byl změřen ve třech ze čtyř kategorií, když byl sex posuzován v intimním vztahu, muži a ženy vykazovali více shod než rozdílů. "Jedno možné vysvětlení se nabízí. Muž pohybující se ve skupině svých vrstevníků se cítí pod velkým tlakem, aby se vyspal s mnoha různými ženami a nic neřešil. Když je v romantickém vztahu, nemusí cítit tolik tlaku od kamarádů, aby pořád střídal partnerky. Zatímco ženy se cítí volněji a užívají si více sexu ve vztahu, protože neriskují, že je za podobné chování bude někdo hanlivě označovat a budou ve společnosti vnímány negativně," dodal Perrin.