Novinářka a znalkyně literatury Charlotte Higginsová z britského The Guardian se rozhodla přeložit a vydat anglický překlad lekcí lásky antického autora Ovidia. Ten ve svých textech radil mužům, jak zapůsobit na ženu a získat si její lásku. Podle Ovidia byli muži té doby příliš zženštilí a radil jim, aby se neholili, mluvili primitivně a nechali ženy čekat. Zároveň však museli být skutečnými kavalíry. "Nemyslete si, že je dobrý nápad natáčet si vlasy horkým železem nebo si depilovat nohy pemzou," radil Ovidius. Podle něj by muži neměli věnovat péči o svůj zevnějšek přílišnou pozornost a klidně se ženám pochlubit pořádným bobrem v podpaží a kobercem na nohách. Zvítězit mohou muži nad ženami jedině tehdy, pokud si dostatečně věří a sami sebe si představují jako nepřemožitelné. Ženám by pak měli posílat dopisy, v nichž se vyjadřují jednoduchým a nikoli květnatým jazykem. "Používejte každodenní jazyk, familiární a lichotivé výrazy, jako byste byli stále v její přítomnosti," píše Ovidius. Zároveň však muže varuje, aby v korespondenci nebyli příliš horliví. "Nechcete vypadat jako zoufalci, že? Odepisujte po krátké pauze, to milence vždycky nažhaví," věřil Naso. Muže také podněcoval k tomu, aby byli kavalírští a vždy souhlasili s tím, co jejich milá říká. Rovněž zdůrazňoval, že je důležité osvojit si komplimenty při sexu. "Vždycky říkejte, co vás vzrušuje," radí Ovidius. A nakonec je prý nejdůležitější výdrž. Tu musí mít muži tak silnou, jako měla Penélopa, když čekala na svého muže Odyssea.