Šedesát pět procent dotázaných z celé Evropy v rozsáhlém mezinárodním výzkumu, organizovaném jistou anglickou nadací odpovědělo, že v životě jsou tři základní rozkoše - jídlo, pití a sex. Práce se umístila až na devátém místě, před ní je ještě například spánek, jízda autem, plavání v bazénu... V sexu pak za největší rozkoš 60 % dotázaných považuje společný orgasmus, 27 % orgasmus partnera a 13 % orgasmus vlastní. Odborníci to považují za jeden z mála pozitivních výsledků průzkumů v mezilidských vztazích. Za alarmující zjištění však považují skutečnost, kdy téměř padesát procent dotázaných žen přiznalo že svůj orgasmus v 7 případech z deseti pouze předstírá a jen minimum z nich není schopné normálním způsobem orgasmu dosáhnout. Zatím se nepodařilo určit, zda je chyba u mužů nebo u žen. Další průzkum prý bude zaměřen tímto směrem.