Výzkumy ukazují, že ačkoliv většina lidí ve vyspělých zemích není se svým sexuálním životem úplně spokojena, otevřeně o svých potřebách dokáže hovořit jen velmi malé procento mužů a žen. Jaké rady pro ně mají odborníci? Proč se lidé tolik ostýchají říci otevřeně svému nejbližšímu člověku, co při sexu prožívají, na co myslí a co by je nejvíc uspokojilo? Podle Ragnara Beera z Univezity z Göttingenu za to může především strach, abychom svého partnera nezranili. Výzkumy v populaci ukázaly, že otevřeně dokáže o sexu hovořit pouze každý druhý pár. Kromě toho se ukázalo i to, že ženy jsou oproti mužům sdílnější ještě o něco méně. Odborníci pro ně mají následující radu: "To, co nedokážete říci, napište svému milému mailem," tvrdí Beere. Právě prostřednictvím této moderní komunikační technologie je možné sdělit druhému člověku své nejniternější pocity či představy. Velkou výhodu to má také v tom, že na formulování myšlenek máme více času a ten, komu píšeme, má zase dostatek času vše v klidu vstřebat a promyslet si případnou odpověď či jinou sexuální strategii. Bohužel tohle je pouze první krok. Aby se něco zlepšilo, je totiž třeba převést všechno ještě do praxe, což vyžaduje kromě schopnosti být sdílný také ochotu k experimentům, kdy víc než na sebe budeme myslet na druhé.