Levorukost a pravorukost souvisí se sexuální orientací, která je zjevně podmíněna biologicky. S těmito závěry přišli kanadští odborníci z Brock University. Podle jejich vědeckých důkazů existuje souvislost mezi počtem sourozenců, sexuální orientací a preferencí ruky. Levorucí lidé jsou až ve 40 procentech homosexuální, zatímco u heterosexuálů se uvádí pravděpodobnost něco kolem čtyř procent. Kanaďané však zjistili, že větší pravděpodobnost být gayem mají také muži, kteří jsou extrémně pravorucí, tedy ti, kteří používají ke všem manuálním činnostem zásadně pravou ruku. U průměrně pravorukých mužů pak bývají homosexuální častěji nejmladší z několika bratrů. Čím více bratrů, tím je pravděpodobnější, že nejmladší z nich bude gay. "Objevy této nové studie přidávají další váhu ideji, že při rozvoji sexuální orientace hrají klíčovou roli biologické faktory," tvrdí Robert-Jay Green, výkonný ředitel kalifornského Rockway Institute, amerického národního centra pro výzkum lesbiček, gayů, bisexuálů a transgender lidí při Alliant International University. Kanadská studie se zaměřila na 538 homosexuálních a bisexuálních a 373 heterosexuálních mužů. Odborníci pak sledovali preferenci jejich rukou při různých činnostech a počet biologických sourozenců. Většina jedinců byla pravoruká, ale gayové a bisexuálové vykazovali mnohem vyšší procentuální zastoupení levorukých a také extrémně pravorukých jedinců. To, že mezi homosexuálními a bisexuálními muži je větší počet levorukých a extrémně pravorukých, nasvědčuje tomu, že jejich mozek bude fungovat jinak než u heterosexuálů. A že tato odlišnost mozku bude zřejmě ovlivňovat také sexuální orientaci. "Počet starších bratrů zvyšoval pravděpodobnost, že dotyčný bude gay nebo bisexuál, jen u těch jedinců, kteří byli středně pravorucí. U extrémně pravorukých a levorukých mužů pak počet starších bratrů sexuální orientaci nijak neovlivňoval," uvedl v závěru své studie profesor Anthony F. Bogaert z Brock University v kanadském Ontariu. "Pokud zvýšená extrémní pravorukost je znamením předčasných vývojových anomálií nervové soustavy, pak nám zvýšení preference určité ruky u gayů a bisexuálů poskytuje další důkaz, že jedna cesta k přitažlivosti stejným pohlavím vede právě přes časné vývojové stresory v děloze nebo přes klíčové faktory související s těmito stresory," dodal profesor Bogaert s tím, že homosexualita je minimálně u části populace podmíněna biologicky.