Zdá se, že tajemství lidské přitažlivosti funguje jako ten nejhloupější film pro teenagery: Neatraktivní, ale přívětivý bambula získá díky své kamarádské a čestné povaze tu nejkrásnější dívku v okolí. Nová americká studie totiž tento fenomén laciných romantických filmů potvrzuje. Krása, pokud nejde ruku v ruce s kladným charakterem, mnoho nezmůže. Lidé s pozitivními povahovými rysy jsou vnímáni jako tělesně atraktivní. Jak muži, tak i ženy takhle hodnotili v jedné americké studii čestné, přátelské lidi nebo lidi, kteří rádi pomáhají druhým, ve srovnání s bezohlednými osobami, které jsou naopak fyzicky atraktivní. Podle fotografií hodnotili dobrovolníci nejdřív atraktivitu lidí pro druhé pohlaví. Nakonec dostali informace o tom, jací lidé na fotografiích ve skutečnosti jsou. S těmi, kteří byli popsáni jako ochotní pomáhat nebo jako přátelští a čestní, si dokázali účastníci představit přátelství i milostný vztah. Dodatečně klasifikovali také vzhled jako lepší, uvedli to nyní psychologové z univerzity v americkém státě New Jersey v časopise Personal Relationships. Ve studiích dřívějších ovšem platily vzhled a povahové rysy jako vzájemně na sobě nezávislé faktory pro určení atraktivity lidí. Nová americká studie nyní ukazuje, že povahové vlastnosti lidí mohou ovlivnit vnímání tělesné atraktivnosti.