Dospělí muži se obřízky většinou bojí, protože se domnívají, že jim obnažení žaludu poškodí kvalitu uspokojení a přivodí zdravotní komplikace spojené s dobrou sexuální funkcí. Rozsáhlá studie ugandských a amerických sexuologů však prokázala, že zákrok provedený v dospělosti nijak pohlavní život muže neovlivní. Několik studií z posledních let prokázalo, že muži bez předkožky jsou méně ohroženi nákazou virem HIV. Proto se zvláště v Africe, kde virus působí epidemie nemoci AIDS, snaží obřízku jako součást prevence prosazovat. Nejnovější výzkum zahrnul čtyři tisícovky sexuálně aktivních mužů z Ugandy ve věku mezi 15 a 49 roky, kteří nebyli HIV pozitivní. Nejprve byla dotazníky a vyšetřením zkoumána jejich sexuální výkonnost a míra uspokojení. Pak byli muži rozděleni na dvě skupiny, první byla ihned obřezána, druhé vědci předkožku ponechali. Další vyšetření u obou skupin bylo provedeno vždy po půlroce, jednom a dvou letech. V obou skupinách naprostá většina mužů, nejméně 98 procent, uváděla, že nemá žádné problémy s dosažením a kvalitou vyvrcholení či sexuální funkcí půl ani dva roky od začátku studie. Již šest měsíců po obřízce 99 procent mužů uvedlo, že nemá žádné problémy s pronikáním do vagíny. Studie doktora Godfreye Kigoziho z Rakai Health Sciences Program v ugandském Entebbe a profesora Ronalda Graye z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health v Baltimore byla publikována v odborném časopise Sexual Medicine.