Nová studie ze Skotska dokázala, že škola má na sexuální život teenagerů mnohem menší vliv než socioekonomické faktory jako chudoba a vrstevníci. Individuální a společenské socioekonomické a kulturní faktory mají mnohem větší vliv na rozhodnutí, zda podniknout sex či nikoli, než vztahy učitel-žák a disciplína ve třídě. Tým odborníků z Glasgow a Edinburghu učinil průzkum mezi pěti tisícovkami žáků ve věku kolem šestnácti let ze čtyřiadvaceti různých škol ve Skotsku. Z nich mělo za sebou první sexuální zkušenost již 42 procent dívek a 33 procent chlapců. Mezi školami však byly značné rozdíly, na některých to v průměru bylo jen 23 procent, na jiných až 61 procent. "Míra socioekonomických faktorů ve škole, jako například míra deprivace, má skutečně velký vliv. To znamená, že jedinec, který je deprivovaný, ale navštěvuje školu s hojností a dostatkem všeho, může být od časné sexuální aktivity odrazen, zatímco bohatý a zajištěný jedinec, který navštěvuje chudou školu, může být podporován k předčasnému sexuálnímu styku," tvrdí doktorka Marion Hendersonová z Glasgow.