Erotika patří k životu stejně jako třeba voda a vzduch. Bez ní by byl pobyt na této zemi jen nudný a šedivý. Rozhodně bychom ji tedy neměli podceňovat, ale na druhou stranu ani její přílišné přeceňování se nevyplácí. Jak jste na tom vy a erotika? Zjistěte pravdu o sobě po zodpovězení otázek našeho dnešního testu. 1. Co je v milostném vztahu nejdůležitější: a) jednoznačně tolerance b) souhra mezi partnery c) bujná fantazie 2. Máte na veřejnosti pohovořit o sexu. Jak vám bude: a) hrozně až příšerně b) docela příjemně c) nevím, ale asi všelijak 3. Co byste si nechali vytetovat na předloktí? a) orientální motiv b) nahou ženu (muže) c) srdce probodnuté šípem 4. Z čeho máte nebo byste měli největší strach? a) ze skupinových erotických her b) z noci se svým vysněným idolem c) z vyhasnutí erotické touhy 5. Jak je váš názor na erotické časopisy? a) nemusím je vůbec číst b) zakázal(a) bych je c) někdy bývají opravdu zajímavé 6. Pokud se o někom říká, že jde do postele s každým, jedná se o: a) osobu sexuálně mimořádně zdatnou b) osobu lehkých mravů c) pouze o pomluvu 7. Jak na vás zapůsobil náš test? a) velmi mě pohoršil b) docela mě pobavil c) jako každý jiný test Za každou odpověď si připište: A B C 1. 0 1 2 2. 0 2 1 3. 0 2 1 4. 1 0 2 5. 1 0 2 6. 2 1 0 7. 0 2 1

VYHODNOCENÍ: do 4 bodů Erotika, co to je? To slůvko vám osobně neříká vůbec nic. Erotiku totiž považujete za něco, o čem se ve společnosti nemluví. Možná proto pro vás představuje jen nutné zlo nebo povinnost, které se zkrátka občas nelze úplně vyhnout. Až ale přijdete na svůj omyl, bude už možná pozdě. od 5 do 10 bodů Erotika je pro vás něco, co patří neodmyslitelně k životu. Bez ní by vám život připadal všední a velice nudný. Umíte být sice i stydliví, ale někdy si klidně se zájmem prolistujete »hanbatý« časopis, aniž byste pocítili nějaké rozhořčení. Jste naprosto vyrovnaní lidé, a to nejen pokud jde o erotiku. více než 10 bodů: S vámi tedy erotika pěkně cloumá! Že by to bylo tím jarem? Máte asi příliš velkou fantazii a snažíte se své představy realizovat, což se ne vždy musí setkat se souhlasem. Možná, kdybyste uznávali i určitá tabu, byl by konečný výsledek daleko lepší.