Přátelství mezi muži a ženami je stejně výjimečné jako přátelství mezi kočkou a myší. Podle psychologů z americké Indiany totiž muži nedokáží rozlišit mezi přátelským gestem ženy a výzvou k sexu. Muži jsou prostě vůči nonverbálním projevům slepí a interpretují je řízeni sexuálními pudy. Přátelské chování od ženy pak vnímají jako zelenou na křižovatce sexu. "Mladí muži mají potíže s určováním rozdílu mezi ženami, které jsou k nim přátelské a které mají zájem o něco víc. Tento fenomén ztráty v překladu funguje v reálném světě, takže 70 procent vysokoškolaček uvádí zkušenost s mužem, který si spletl jejich přátelskost s výzvou k sexu," uvedla autorka studie Coreen Farrisová z Indiana University. Jindy prý však muži naopak jako přátelská berou ta gesta, která ženy vysílají jako skutečnou nabídku k sexu. Je to zvláště tehdy, když nemají o dotyčnou ženu zájem. Muži nejsou schopni vysledovat a správně dekódovat jemnou nonverbální řeč. Podle odborníků si však s věkem začínají tento um osvojovat, takže mladší jedinci jsou na tom podstatně hůř než ti starší. Farrisová testovala skupinku mladých vysokoškoláků, jimž ukazovala záběry mužů a žen s různým projevem - přátelským, nepřátelským, sexuálně motivovaným a smutným. Dobrovolníci měli z nonverbálních gest rozeznat, o jaký typ projevu se jedná. Ženy výrazně lépe než muži dokázaly přesně určit, co dotyční na monitoru vyjadřují. Muži velmi často u žen zaměňovali přátelské chování za sexuálně motivované. Ženy by podle Farrisové měly zájem o sex ale vyjadřovat přímo, protože muži nerozuměli jejich nepřímým signálům a dost často si je pletli zase naopak s přátelskostí. Studie byla publikována v odborném časopise Psychological Science.