Je to marné, ale sex prodává i televizní programy. Podle Mezinárodní asociace mediálních konzultantů (IMCA), francouzské společnosti monitorující média, totiž loni největší rating televizím zajistily právě pořady zabývající se lidskou sexualitou. A to ať už ve vědeckém směru, s duchovním nábojem nebo prostě jen pro sex samotný. Druhým největším tahounem k obrazovkám pak v loňském roce byly různé interaktivní soutěže. "Sex prodává jakékoli médium," tvrdí Sheily Lemonová ze společnosti IMCA. "Sezóna 2007/2008 byla poznamenána částečně návratem velkých soutěží a her, většina z nich závisela značně na náhodě a psychologických schopnostech účastníků, a také sexem, sexem a ještě větším množstvím sexu okořeněným trochou spirituality," uvedla Amandine Cassiová, jedna z autorek výzkumu, do něhož bylo zahrnuto na dva tisíce televizních kanálů z 82 zemí světa. Sex se nacpal do všech možných pořadů - dokumentů, reality show, seriálů a sitcomů. Příkladem může být španělský pořad El sexometro na kanále Cuatro, ve Francii zase Sexualité et amour: vos questions, nos reponses (Sexualita a láska: vaše otázky, naše odpovědi) na kanále France 3 a konečně britský pořad Sexilicious na kanále Channel Five. "Většinou mají všechny tyto pořady vědecký punc zajištěný experty, kteří vysvětlují, jak se co děje, včetně velmi technických detailů," tvrdí Lemonová. Pořad How to get more sex (Jak mít víc sexu) na britském kanále ITV1 se vědecky zabýval chemií sexuální přitažlivosti a účastníci programu čichali k různým vůním mužů, žen a zvířat, aniž tušili, komu aroma patří. Pak dobrovolníci odhadovali, o jaký zápach se jedná. Ale také katolický kanál v Nizozemí - NED 3 - se zabýval sexem. V pořadu 40 dagen zonder seks (40 dní bez sexu) lákal mladé věřící ke čtyřicetidenní sexuální abstinenci.