"Žádný biskup, žádný kněz nemůže oddat pár, pokud ví, že jeden z partnerů je impotentní. Takový fakt je důvodem pro zrušení sňatku," říká Salvatore de Ciuco, mluvčí biskupa Lorenza Chiarinelli.

Katolická církev posuzuje manželství jako neodvolatelný svazek mezi mužem a ženou s cílem plodit děti. Odsuzuje takové sexuální jednání, které nevede k rozšiřování rodu.