Naopak, sexuální abstinence neškodí pouze tehdy, když je praktikována jen v mírném množství. Přiměřená pravidelná sexuální aktivita tělu prospívá hned v mnoha ohledech.

Pravidelný a zanícený sex prokazatelně přináší řadu blahodárných účinků psychologické i fyzické stránce člověka. To vše za předpokladu, že člověk praktikuje takový sex, při němž se nenakazí žádnou přenosnou chorobou či si při něm neubližuje.

V jedné z nejvěrohodnějších studií zabývajících se celkovým zdravím u osob provozujících různou míru sexuálních aktivit zjistili odborníci z Queens University v Belfastu, že mužům středního věku výrazně prospíval častý sex. Čím častěji se věnovali sexu a dosahovali orgasmu, tím byl jejich zdravotní stav lepší a míra předčasného úmrtí nižší. Studii v roce 1997 otiskl odborný časopis British Medical Journal.

Opomenout nesmíme ani psychologické důsledky sexu. Provozovaný v láskyplném vztahu má řadu blahodárných účinků, omlazuje nejen tělo, ale i mysl. Prodlužuje život, zvyšuje pocit uspokojení ze života a zlepšuje náladu.