Stejně jako milovníci flirtování na internetu mají útrum také notoričtí rozesílači vtipných emailů. Podle nového zákona je trestné i rozesílání emailů s obrázky osob nebo imaginárních osob zapojených do sexuální aktivity bez svolení příjemce.

Pokud si myslíte, že si stačí místo psaní zavolat, musíme vás zklamat. Kromě textů a obrázků myslí zákon i na hlasovou komunikaci. Zakázané je obtěžování po telefonu včetně čtení úryvků z knih a časopisů nebo vyluzování zvuků skutečné či předstírané sexuální aktivity. Zákon přitom myslí i na komunikaci ve znakové řeči.

Od nového zákona si skotští zákonodárci slibují radikální snížení elektronického sexuálního obtěžování, které se v poslední době velice rozmohlo. O závažnosti provinění, zda se jedná jen o nevinné laškování nebo vtip, budou rozhodovat soudy a státní zástupci.