Ale plnovous a bradky jsou také nepříliš oblíbené, takže strniště nesmí přerůst, což se snadno stane rychle. Muži se strništěm snadněji ženy přemluví k sexu, manželství i plození dětí.

Podle britských odborníků nabízejí muži se strništěm ženám to nejlepší z celého světa – nepříliš silnou mužnost, ale přitom vyzrálost a také potenciál, že naroste plná bradka.

Šestasedmdesáti ženám britští psychologové ukázali patnáct různých snímků mužských tváří. Na některých z nich byly tváře hladké, na jiných se strništěm, delšími vousky až po plnovous. Dobrovolnice pak měly za úkol hodnotit maskulinitu, agresivitu, dominanci, věk, sociální zralost a atraktivitu. Každého muže měly také ocenit podle toho, zda by s ním podnikly krátkodobý sexuální či vážný vztah.

Muži se strništěm byli hodnoceni jako silní, zralí, agresivní, dominantní a mužní. Ale také jako nejromantičtější partneři jak pro krátkodobý vztah, tak pro dlouhodobý. Jako nejmužnější pak hodnotily ženy tváře s bradkou, které byly rovněž nejagresivnější a společensky nezralejší, ale zároveň byly pro ženy nejméně atraktivní a získaly nejméně preferencí pro krátkodobý vztah. Naopak muži s hladkými tvářemi byli vnímáni jako nejméně mužní, dominantní, agresivní a sociálně zralí. Nejhorší hodnocení si získali také z perspektivy navazování dlouhodobých vztahů a manželství.