Šanci u nich mají především ti pánové, kteří dokáží psát vtipné a bystré textovky. Takový jedinec si získá srdce většiny žen snadno.

Ale ženy zprávám SMS přikládají větší váhu, než jejich protějšky vůbec tuší. Podle závěrů průzkumu totiž více než tři ze čtyř žen posuzuje charakter muže právě podle toho, jak posílá textovky.

Devět z deseti žen má také raději posílání zpráviček než přímé telefonování. A podle Daily Star si obzvlášť rády textují s protějšky, o něž mají evidentní zájem.

Velmi populární je slang a hovorová řeč, ale nesmí být v ní gramatické chyby. Ty odradí totiž 41 procent žen od dalšího textování – jedná se zjevně o skupinu, která sama gramatiku umí. Jít přímo na věc se v textovkách nevyplatí, protože 67 procent žen očekává vtipné narážky a bystrý humor namísto přímočarého flirtování.

Ale úplně nejhorší je, když muž pošle chladnou a prostou SMS. Pokud se podobného hříchu dopustí se ženou či dívkou, o níž má zájem, téměř jistě se nedočká odpovědi.