Není divu, když o jednoho pána pečuje hned několik manželek. A výsledky studií srovnávajících délku života monogamně a polygamně žijících mužů různých kultur hovoří jasně. Ti s mnoha manželkami se dožívají vyššího věku.

„Poté, co jsme do studie započítali socio-ekonomické rozdíly, muži starší šedesáti let ze 140 zemí světa, kde se praktikuje polygamie v různé míře, žijí v průměru o dvanáct procent déle než muži ze 49 převážně monogamních národů,“ uvedl doktor Virpi Lummaa z University of Sheffield.

Muži mohou navíc produkovat děti ještě po šedesátce, sedmdesátce a někdy i osmdesátce. To je také důvod, proč se dožívají vyššího věku, k čemuž by polygamie mohla přispívat také, neboť muži mající více manželek jsou sexuálně aktivní do velmi vysokého věku.