Ve skutečnosti je to tak, že jsme to právě my, kdo žárlivost spouští. Za žárlivost se schovávají pochybnosti o sobě samém, majetnické sklony, postoj, že je třeba na svého partnera dávat pozor a hlídat ho, abychom nepřišli o jeho lásku.

Lidé, které trápí žárlivost, si nejsou jisti ničím a žijí v neustálém strachu, že nejsou sami dost dobří, případně že nemají to, co je pro jejich protějšek tolik důležité. Všechno a všechny vidí přehnaně negativně. Mají neskutečnou fantazii, ve které si malují jen to nejhorší. Jestliže partner přijde pozdě, je to určitě proto, že zahnul. Jde partnerka do restaurace se svou kamarádkou? Potom je to jasný důkaz, že už HO více nemiluje.

Tragick na tom je, že "žárlivci" nejsou schopni vidět, jaké jejich chování bude mít následky. Jejich žárlivost je pro ně dostatečným důkazem, že jejich domněnky jsou pravdivé. Ve skutečnosti jsou ale jejich pocity žárlivosti výsledkem právě jejich chybných domněnek. Když věří, že jejich partner má něco se svým šéfem, potom cítí automaticky žárlivost. Následují nucené výslechy, výčitky, slídění v osobních věcech – poště, peněžence, mobilním telefonu – partnera. Někdy zajde žárlivec dokonce až tak daleko, že kontroluje oblečení, ve kterém partner přichází a odchází, bombarduje ho telefonáty, apod. Partner nemá žádnou šanci přesvědčit toho druhého o své nevině. Žárlivec se ocitnul v koloběhu, ze kterého není cesta zpátky jednoduchá.

Proč mají někteří lidé větší sklony k žárlivosti než ostatní?

Lidé, kteří jsou sebevědomí, vědí o svých silných, ale i slabých stránkách, jsou k žárlivosti méně náchylní. Ti se ve svém dětství naučili být méně závislí na mínění druhých a svou hodnotu neodvozují od toho, jak jsou u druhých oblíbení. Naučili se být spokojení s tím, co mají a jací jsou. Lidé se silným sklonem k žárlivosti naproti tomu potřebují utvrzovat o svých kvalitách.

Je žárlivost pro vztah škodlivá?

V rozumné míře ne. Pocity žárlivosti mohou být pro nás pobídkou, abychom náš vztah zlepšili. Uvědomíme si například, jak důležitý pro nás partner je a snažíme se o to, aby si partner všiml, jak si ho vážíme.

Škodlivá je žárlivost, pokud se k ní přidá deprese. Potom náš vztah může zatížit nebo dokonce úplně zničit.

Patří láska a žárlivost k sobě?

Tady se mínění vědců rozcházejí. Někteří tvrdí, že láska a žárlivost se vylučují. Žárlivost má co do činění s tím, že chceme formovat ostatní podle našich představ. ON se musí zachovat tak, jak my si přejeme, protože jinak bychom se cítili špatně…. Láska znamená naopak to, že partner je pro nás důležitý a my chceme, aby se mu dařilo a abychom společně dobře vycházeli. Zatímco láska je pozitivní pocit, žárlivost je negativní.

Existuje odůvodnění žárlivosti?

Žárlivost je pro potrefené vždycky odůvodněná. Každý, kdo ji pociťuje, vidí iniciátora, příčinu své žárlivosti. Otázka, kterou by si měl položit, proto zní: "Měl bych si svou žárlivost udržet nebo zavrhnout v případě, že mně a mému partnerovi neprokazuje dobrou službu?"

Například v mnoha lidech se žárlivost probouzí tím, že si si myslí, že je partner podvádí. Žárlivost jde někdy tak daleko, že partnerovi všechno vyčítají, špiclují ho a vědí o každém jeho pohybu. Po určitou dobu, obzvlášť je-li podezření oprávněné, je toto chování naprosto normální. Pro partnerství je ale nutné odpouštět a znovu začít parterovi důvěřovat nebo se s ním jednou provždy rozejít.

Co mohu dělat proti žárlivosti?

Ujasněte si, že posedlí žárlivostí jste vy a ne váš partner. Mějte na vědomí, že vaše jednání není jako důkaz dostatečné. Posilujte své sebevědomí. Zdravá sebedůvěra je účinnou zbraní vůči žárlivosti. Když si myslíte, že si partner zaslouží vaši lásku a že mu máte co nabídnout, nepotřebujete už potom podezíravé myšlenky, které vedou k žárlivosti. Sepište si seznam svých silných stránek a kvalit a pravidelně si je pročítejte.

Zajímejte se o své přátele a uzavírejte stále nová kamarádství. Obojí pomáhá, abyste nebyli až příliš závislí na svém partnerovi.

Znovu se pokuste zapnout svou fantazii se sklony ke katastrofickým scénářům a uvědomte si, že ne za každým kamarádem se nutně skrývá rival a ne každá žena představuje budoucí milenku.

Čtěte také:

Co muži říkají a ženy si myslí, že říkají?

Pravda o největších sexuálních tabu!