Využít ho mohou i neznabozi, ale musejí umět hebrejsky a počítat s faktem, že porno s jeho pomocí nenaleznou.

Autorem vyhledávače je pravověrný žid Yossi Altman, jenž vyvinul aplikaci, která zcela eliminuje z náboženského hlediska závadné materiály. Jeho Kooglu teď dali požehnání i ortodoxní rabíni.

Také při vyhledávání zboží a nakupování na internetu se vyhledávač snaží cenzurovat nevhodné stránky a naopak upřednostňovat ty s košer sortimentem.

„Je to košer alternativa pro ultraortodoxní židy, kteří tak mohou také surfovat na internetu. Ta stránka vznikla částečně na podnět rabínů jako řešení pro ultraortodoxní židy, kteří na internetu hledají životně důležité služby,“ tvrdí Yossi Altman.

Vyhledávač nefunguje v sobotu, kdy se slaví sabat a kdy nesmějí židé pracovat ani vykonávat jiné činnosti.