Perchta se narodila pravděpodobně v roce 1429. Její otec, Oldřich z Rožmberka ji v roce 1449 provdal za Jana z Lichtenštejna. Perchta s ním byla nucena prožít nešťastné čtyřiadvacetileté manželství. Z tohoto období se dochovalo 32 Perchtiných dopisů popisujících její neradostný život a vztah s manželem.

K Bílé paní se na hradech a zámcích váže mnoho pověstí. Třeba v Telči se zjevovala v bílých, černých či červených rukavicích, anebo se svazkem klíčů, věštila tak narození dítěte, neštěstí, požár či radost. Díky ní se na rožmberských statcích pro potřebné vařila krupičná kaše s medem.

Podle pověsti je příčinou zjevování Bílé paní Perchty z Rožmberka kletba Jana z Lichtenštejna. Na smrtelném loži mu údajně Perchta odmítla odpustit příkoří, jehož se na ní dopouštěl. Jan nad ní proto před svojí smrtí vynesl kletbu. Perchta ho přežila o tři roky, zemřela 2. května 1476, a je pohřbena ve vídeňském kostele Panny Marie v rodinné lichtenštejnské hrobce.

Fotogalerie
5 fotografií