Odpověď odborníka: Ústava tohoto státu zaručuje každému svobodu projevu, tedy možnost veřejně projevovat své názory a informace. To ovšem neznamená, že tato svoboda projevu může být zneužívána proti druhým osobám, nebo dokonce i dětem.

V takovém případě máte zase vy právo bránit se a bránit své dítě proti pomluvám. Můžete tedy podat orgánům státní policie nebo státního zastupitelství trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu pomluvy a můžete také vydavatele pomlouvačných tiskovin zažalovat u soudu.

V tomto soudním řízení o ochranu osobnosti své a svého dítěte můžete požadovat, aby soud vydavateli zakázal šíření dalších nepravdivých informací, otištění omluvy a také přiměřené finanční odškodnění.

Zdraví: Luboš Patera, Spravedlnost dětem

Luboš Patera Spravedlnost dětem
Autor: Luboš Patera Spravedlnost dětem