Odpověď odborníka: Žádný zákon skutečně neurčuje, že tříleté nebo i mladší děti nemohou být svěřeny do střídavé výchovy obou rodičů. Takže pokud pro takovouto formu výchovy po rozvodu máte vhodné podmínky, usilujte o ni. I pro tříleté dítě je totiž velice důležité, aby bylo vychováváno oběma rodiči, nestačí, že by se mělo s tatínkem vidět jen jednou za čtrnáct dnů. Právo na výchovu oběma rodiči každému dítěti zaručuje i Ústava a také vy jste rovnocenný a plnoprávný rodič. Zákon o rodině, který je samozřejmě závazný i pro vaši soudkyni, stanoví, že dítě do střídavé péče může soud svěřit, pokud jsou oba rodiče způsobilí dítě vychovávat, mají-li o výchovu zájem a budou-li tak lépe zajištěny potřeby a zájmy dítěte. Soustřeďte se proto na prokázání naplnění těchto podmínek a na svém návrhu trvejte. Pro inspiraci svou i své soudkyně můžete také na internetu najít filmový dokument „Střídavka“, v němž uvidíte, že střídavá péče velice prospívá i dětem mladším, než je váš syn.

Váš Luboš Patera, www.iustin.cz

Luboš Patera Spravedlnost dětem
Autor: Luboš Patera Spravedlnost dětem