Odpověď odborníka: Soudkyně správně nejednala a nahrávání průběhu jednání se zřejmě bojí také proto, aby nebyla usvědčena i z jiných nesprávných postupů. I soudy mají navíc od 1. července letošního roku přímo povinnost provádět zvukový nebo obrazový záznam každého jednání.

Takže můžete trvat na tom, aby nahrávka vašeho soudního jednání byla provedena i samotnou soudkyní.Při další návštěvě soudu si pozorně přečtěte poučení, které visí u dveří do každé soudní síně. Tam je uvedeno, že pořizovat zvukové záznamy z jednání je možné s vědomím soudce. Znamená to tedy, že stačí, abyste soudkyni oznámil, že pořizujete zvukový záznam. Na souhlas se jí ptát nemusíte. Ona vám to může sice zakázat, pouze ale tehdy, pokud byste tak narušoval průběh nebo důstojnost soudního jednání, tedy pokud byste třeba pobíhal s mikrofonem po jednací síni nebo vám chrčel magnetofon. Elektronický diktafon tiše ležící na stole ovšem nic nenarušuje, takže soudkyně nemá právo vám nahrávání zakazovat. Pokud by tak přesto činila, podejte na ni okamžitě námitku podjatosti a stížnost předsedovi soudu a ministerstvu spravedlnosti.

Váš Luboš Patera, www.iustin.cz

Luboš Patera Spravedlnost dětem
Autor: Luboš Patera Spravedlnost dětem