Odpověď: O změně výchovy a výživy rozhoduje soud. V řízení je ale dítě zastoupeno sociální pracovnicí z příslušného OSPOD, která může dávat vlastní návrhy a stanoviska. Rozhodnutí však činí soud. Tolik na úvod na vysvětlení situace.

Z uvedeného vyplývá, že můžete rovnou podat návrh k soudu, avšak nebylo by od věci ani zjistit názory sociální pracovnice. Ta by stejně dříve nebo později přišla na tzv. šetření do domácnosti. Pokud budete znát její názory a výhrady, můžete se s nimi už předem vypořádat v návrhu podaném k soudu.

Není ani vyloučeno, že se vám podaří její stanovisko nějak ovlivnit. Počítejte ale s tím, že většina sociálních pracovnic bohužel nerespektuje zásadu rovnosti pohlaví, zkrátka nadržuje matkám. Někdy i nad veškerou míru. Výmluvně o tom hovoří například diskuse postižených rodičů na stránce OSPOD (www.ospod.info).

Zdraví Aleš Hodina, Stridavka.cz