Vždy v pátek na Blesku pro muže

V byrokratické sféře se feminismus nesetkal s žádnou opozicí, dokonce nevzbudil žádnou pozornost.

969382:gallery:true:true

Nebuduje tyranii jako takovou (ve smyslu krvavé krutovlády Tatarů), ale tyranii byrokratickou (ve smyslu labyrintu úřadů a šustících papírů).

Je to tyranie, kterou žádný jedinec nikdy vědomě neplánoval a ani ji nemůže zastavit.

Tento trend, založený na snu o veřejné sféře, která je díky ženám starostlivější, je nebezpečný v tom, že dává ženám neomezenou moc nad osudy mužů.

Pokračování příští pátek.
Z anglického originálu The Genderous Rice of Sexual Politics od sociologa Stephena Baskervilla přeložil a doplnil Ondřej Höppner.