Feministky stvořily a ovládají „oddělení rodinného práva“ asociací advokátů a opatrovnických soudů stejně jako školení policejních odborů. Řídí tyto instituce podle svých představ.

969382:gallery:true:true

Dominují v průmyslu forenzní psychoterapie s těsnými vazbami na agentury soudní sociální práce a na veřejné školy.

V žádném případě nejsou všechny dokrinářskými a nadšenými stoupenkyněmi knih jako The Feminine Mystique nebo The Female Eunuch.

Když ale dojde na lámání chleba, vědí, že jejich síla je v tom, že jsou ženami. A děti nejsilnějším zdrojem jejich moci.

Rostoucí politickou moc tohoto byrokratického podsvětí je dnes možné vidět také v nástupu neuniformovaných feministických policejních jednotek: Obávané, státem placené „Child Protective Services“, které jen zřídka vidí dítě, které není zneužíváno.

1144551:gallery:true:true

Pokračování příští pátek.
Z anglického originálu The Genderous Rice of Sexual Politics od sociologa Stephena Baskervilla přeložil a doplnil Ondřej Höppner.