Feministky stvořily a ovládají „oddělení rodinného práva“ asociací advokátů a opatrovnických soudů stejně jako školení policejních odborů. Řídí tyto instituce podle svých představ.

Stephen K. Baskerville
Stephen K. Baskerville
Autor: int

Dominují v průmyslu forenzní psychoterapie s těsnými vazbami na agentury soudní sociální práce a na veřejné školy.

V žádném případě nejsou všechny dokrinářskými a nadšenými stoupenkyněmi knih jako The Feminine Mystique nebo The Female Eunuch.

Když ale dojde na lámání chleba, vědí, že jejich síla je v tom, že jsou ženami. A děti nejsilnějším zdrojem jejich moci.

Rostoucí politickou moc tohoto byrokratického podsvětí je dnes možné vidět také v nástupu neuniformovaných feministických policejních jednotek: Obávané, státem placené „Child Protective Services“, které jen zřídka vidí dítě, které není zneužíváno.

Je znám otřesný případ muže, který přesvědčil svou manželku, že ho nesmí mlátit víc než jednou týdně.
Je znám otřesný případ muže, který přesvědčil svou manželku, že ho nesmí mlátit víc než jednou týdně.
Autor: int

Pokračování příští pátek.
Z anglického originálu The Genderous Rice of Sexual Politics od sociologa Stephena Baskervilla přeložil a doplnil Ondřej Höppner.