Neuvěřitelných 40 tisíc dětí ročně se stává předmětem soudního sporu. Více než 35 tisíc z nich je svěřováno do péče matek, tedy 90%.

Toto číslo je zcela mimořádné, uvědomíme-li si, že se u nás ročně narodí přibližně 100 tisíc dětí. Polovině z těchto dětí se rozpadne rodina. Nebudeme zkoumat, koho z rodičů to je vina, nicméně podle statistik podává žádost o rozvod dvakrát víc žen, než mužů.

Následují příběh nebudeme vyprávět, ani nijak přikrašlovat. Prostě uvedeme jen data a fakta.

Expozice

Leden 1993 - Odchod matky s dcerou D (7). Otec jejich pobyt nezná, sociální pracovnice jsou bezradné. Dceru otec vypátral až když začal obcházetpražské školy.

1. kapitola

Září 1993 - Rozvod. D. svěřena do péče matky, jejíž péče byla podle soudu "vždy perfektní" (dobře si toto hodnocení zapamatujme).

Leden 1994 - v řízení o úpravu styku D. s otcem se matka do protokolu vyjadřuje: "Mně se podařilo styku s otcem zatím zabránit. Jsem si vědoma toho, že o eventuálním zákazu styku rodiče s nezletilou může rozhodnout pouze soud. Přesto hodlám nadále do rozhodnutí soudu styku bránit."

D
uben 1994 - Otec ústně i písemně upozorňuje sociální pracovnice, že je dcera proti němu matkou štvána, že je ohrožován její zdárný vývoj.

Červen 1994
- Podle znaleckých posudků matka dceru štve proti otci tak silně, že by dceři neprospívalo, se s ním stýkat. Matka buduje mimořádně silnou vazbu své dcery na svou osobu. Zpracovává dítě tak, aby jí bylo bezmezně oddáno a aby odmítalo otce.Říjen 199
4 - Soud upravuje styk D. s otce na 2 hodiny za měsíc v přítomnosti psychologů.

Březen 1995
- Odvolací soud rozšiřuje styk otce s dcerou na 2 x 2 hodiny za měsíc.

2. kapitola

V letech 1995 - 7 matka maří všechny styky dítěte s otcem, dceru proti němu dále popouzí. Otce se obrací na soud, který uděluje matce pokutu 500 Kč a záhy ji promíjí.

Říjen 1995
- Soud zahajuje nové řízení, protože byl ústav, který měl dohlížet nad (neuskutečněnými) styky dítěte s otcem zrušen. Otec žádá pravidelný styk s  dcerou, matka chce, aby soud otci zakázal se dcerou vídat.


Březen 199
7 - Podle posudku soudních znalců matka zcela selhává v pozitivním vedení dítěte k otci. O dceru se však matka stará dobře.

Květen 1997 - Soudkyně ruší pokuty udělené matce za maření styku. Potvrzuje rozsudek z roku 1995 a ustanovuje nad dcerou (tehdy již 11letou) ochranný  
dohled.

Listopad 1997
- Odvolací označuje matku za viníka situace, kdy je dítě omezeno na svých právech (právo na oba rodiče).
V letech 1997 - 8 - Matka nepředává dítě otci. Ten se marně obrací na soud i na sociální odbor.

3. kapitola

Březen 1998 - Soudkyně, který případ soudí od samého začátku, se nechává z případu vyloučit, protože se ukazuje, že titul JUDr. používala neoprávněně.Září 1998 - Nová soudkyně uděluje matce pokutu 34 tisíc za maření styku dítěte s otcem. Tuto pokutu však matka nikdy nezaplatí.

1998 - 2002
- Soud se vleče, matka dále nepředává dítě. Otec na ni podává trestní oznámení.

Květen 2001 -  Matka odsouzena pro trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí (podmínka). V průběhu trestního řízení vychází najevo, že matka byla odsouzena již v minulosti pro krádež.
2002 - plnoletost dítěte - Matka dále nepředává dítě, úřady na podněty otce nereagují.

Listopad 2002 - Nový soudce označuje matku za viníka situace a rozhoduje o umístění dítěte (16) do diagnostického ústavu, aby bylo zbaveno negativnímu vlivu matky.
Prosinec 2002 - Odvolací soud rozhodnutí ruší.

Epilog

Podzim 2003 - D. odsouzena jako mladistvá pro trestný čin krádeže.