Pro další páry znamená vzájemné soužití hotovou katastrofu. V této souvislosti se nabízí otázka, zda některé představy a ideály o partnerství nemohou vztahu spíše uškodit.

Četné studie dokazují, že určitá očekávání znamenají pro manželství a bezproblémové soužití hrob. Jedná se zvláště o představy, které vztah zabíjejí.

1. zabiják lásky: "Muži a ženy si nemůžou nikdy rozumět"

Muži a ženy jsou zkrátka od základu úplně rozdílní. Jinak cítí, jinak myslí. Ženy jsou citlivější a mají větší intuici než muži. Proto obě pohlaví odděluje nepřekonatelná propast.

Tip: Snažte se partnera nebo partnerku pochopit z jejího vlastního pohledu. Vciťte se do ní/něho. Dá to samozřejmě práci, ale výsledek stojí určitě za to.

2. zabiják lásky: "Hádka je začátkem konce"

Tip: Mnozí žijí v domnění, že hádka není nic jiného než pohroma, která vztah ničí. Přitom by střetnutí mělo vést hlavně k vysvětlení, výměně názorů, řešení problému, nebo přinejmenším k zjištění, jaké představy má ten druhý.

3. zabiják lásky: "Tajemství neexistují"
V dobrém manželství se nevyskytují žádná tajemství. Člověk je úplně otevřený, má samozřejmě právo na to číst si partnerovu korespondenci.

Tip: Partner by se měl ke svému protějšku chovat s úctou. Takže čtení jeho dopisů, kontrolování sms zpráv v jeho mobilním telefonu, atd. Nepřipadá v úvahu. Zkrátka, partneři nemusí nutně o sobě vědět všechno.

4. zabiják lásky: "Moje polovička mi rozumí i beze slov."
Tak to by jistě bylo hodně hezké, ale nebuďme naivní. I přesto, že nám partner nerozumí pouhým "pohledem", může být pro nás tím nejlepším. Přesto si mnoho lidí myslí, že dobrý partner dokáže vyčíst svému protějšku z očí jeho přání. Člověk by měl jednoduše vědět, co ten druhý chce.

Tip:
Kdo věří na pohádky, pokouší svou lásku. Jediným osvědčeným receptem je se svým parterem o snech, přáních, pocitech a plánech mluvit. A hlavně: zeptat se na přání protějšku. Jen tak lze předejít zbytečnému nedorozumění.

Čtěte také:

Co dělat, když je nám partner nevěrný?