Podle psychologů totiž eroticky přitáhne dva jedince možná úplný opak, dlouhodobé šťastné vztahy ale tvoří lidé sdílející stejné myšlení. Shodný pohled na svět a názory jsou pro tvorbu dlouhodobého partnerství či manželství nejdůležitější. A potvrzuje to řada studií z poslední doby, která se výzkumem tohoto fenoménu zabývá.

Beatrice Rammstedtová z německého Mannheimu a její kolega Jürgen Schupp z Berlína se snažili ve své práci najít pět zásadních osobnostních charakteristik, které spojují dva lidi a udržují v dlouhodobém vztahu. Do studie přitom zapojili šest tisíc párů z celého Německa.

Z analýzy vyplynulo, že lidé si hledají partnery a jsou s nimi v dlouhodobém vztahu tehdy, pokud se jim samotným podobají v ochotnosti, svědomitosti či zásadovosti a otevřenosti. Přitom extroverze a emocionální stabilita jako důležité vlastnosti prokázány nebyly.

Lidé v dlouhodobých vztazích, které podle nich byly šťastné a pevné, sdíleli se svým partnerem právě míru ochotnosti a svědomitosti. Je však důležité neopomenout fakt, že dlouhodobým soužitím se lidé sobě navzájem podobají stále více, neboť se svým myšlením ovlivňují.

Studie byla publikovaná v odborném časopise Personality and Individual Differences.