Nic nemůže dostat dámy tak, jako poznámky, jimiž muž shazuje vtipně sám sebe a dokazuje tím pokoru svého ega. Podle antropologů je to skutečně vlastnost, kterou jsou ženy fascinovány. Typickým představitelem takového sebeironického hrdiny je Hugh Grant ve většině svých rolí.

"Mnoho studií dokázalo, že smysl pro humor je sexuálně velmi přitažlivý, zvláště pro ženy. Ale my jsme zjistili, že sebezesměšňující humor je nejatraktivnější ze všech. Je to velmi riskantní typ humoru, protože může přitáhnout pozornost ke skutečným chybám jedince, čímž zničí ironikův status v očích jeho protějšku," uvedl antropolog Gil Greengross, jenž se významem humoru a ironie v lidských námluvách zabýval dva roky.

"Ale pokud se opřeme o ideu, že verbální humor se vyvinul jako funkce indikátoru fitness jedince, sebeironický humor může být zvláště spolehlivým indikátorem nejen obecné inteligence a verbální kreativity, ale také morální ctnosti, jakou je pokora," věří Greengross.

Jenže podle tohoto antropologa nemusí platit tento zákon obecně. Ženy velmi odlišných kultur totiž podobný humor pochopit nemusejí a může je naopak odradit či dokonce vyděsit.