Vyplynulo to ze studie psychologů z americké Virginie. Muži podle nich totiž dokážou odhalit devět z deseti případů nevěry. Také mnohem častěji než ženy odhalí lži svého protějšku.

Evolučním výsledkem tohoto vlivu je, že ženy pod neustálým dohledem ostražitých mužů začínají být lepší v ukrývání nevěry a zdokonalují své strategie.

Paul Andrews z Virginia Commonwealth University v Richmondu zkoumal, jak se vzájemně posuzují partneři dvou stovek heterosexuálních párů. V dotaznících nejprve zjistil, kolik partnerů podvádělo svůj protějšek. Mezi muži to bylo 29 procent, zatímco u žen 18,5 procenta. Pak Andrews zkoumal to, kolik partnerů o podvádění svého protějšku vědělo.

"Závěry týkající se věrnosti a nevěry partnera byly správné u 80 procent žen, ale u mužů to bylo dokonce v 94 procentech případů," tvrdí doktor Andrews.

Muži dokázali odhalit 75 procent případů nevěry u svých partnerek, zatímco ony jen 41 procent nevěrných mužů. Ale muži byli na druhou stranu také mnohem podezřívavější v případě, kdy o žádnou nevěru nešlo.

"Muži mají mnohem méně jistot. Když je nevěrná partnerka, muž tím může ztratit svou příležitost rozmnožit se a sám tak investuje vlastní síly a zdroje do výchovy cizího potomka. To nahrává důkazům, že muži vyvinuli lépe své schopnosti odhalovat nevěru své partnerky," vysvětluje Andrews své objevy evoluční teorií.