Věříte, že prožijete ideální vztah? ychle na to zapomeňte, dokonalá láska totiž neexistuje. Jsme jenom lidé, kteří chybují. I v lásce. Ale nezoufejte, mnohé se dá napravit. 1. Vlastní koníčky
V minulosti jste rádi lyžovali, nyní s nechutí běháte po lese. Váš partner se totiž na lyžích pohybuje jako dřevo, ale o to radši běhá. Jenže láska je jako oheň - potřebuje vzduch, aby mohla hořet. Ten, kdo se vzdá svých koníčků a přátel kvůli partnerovi, začne mít časem pocit, že ztratil sáme sebe. Co s tím: Nemusíte trávit všechen volný čas spolu, určitým aktivitám se můžete věnovat každý sám. Přitom je vhodné stanovit si pevně hodiny, které vyplníte vlastními koníčky. 2. Zrádné ticho
Před tím stačil jediný pohled, jediný dotyk a oba jste věděli, jak na tom jste. Dnes ale prožíváte nepřetržitá nedorozumění. Ve vztahu neplatí stará moudrost »Mluvit stříbro, mlčeti zlato«. Když pomine fáze zamilovanosti, jsou třeba slov, abyste dokázali partnerovi vyjádřit svoje pocity. Když to neuděláte, dochází k vzájemnému odcizování. Co s tím: Jednou týdně se vyzpovídejte jeden druhému bez vzájemného obviňování, urážek a házení zodpovědnosti na partnera. Po několika týdnech zjistíte, že ke konfliktům už nedochází tak často. 3. Hledání chyb
Stále sledujete, co váš muž zase udělal špatně? Jste ochotná se vsadit, že zase přijde pozdě domů nebo že zapomněl na výročí svatby? Asi už vidíte jen jeho nedostatky a jste alergická na všechno, co udělá. Pomalu zapomínáte, proč jste ho milovala. Co s tím: O lásku se člověk musí starat. Jednou z cest je vzpomenout si na období prvních krásných dnů zamilovanosti. Myslete na to, co vás tehdy spojovalo. Návraty do minulosti zabrání stálému hledání chyb na tom druhém. 4. Zase ta tchyně
K vztahu patří i rodiče milovaného partnera. Možná pro vás každá jejich návštěva znamená zkoušku ohněm (tchyně do všeho strká nos, tchán vypráví jen o fotbale). Zkuste zatnout zuby a být k nim milá. Postěžovat si můžete přítelkyni, ale nikdy ne partnerovi. Nemáte právo mluvit nepěkně o jeho rodičích. Vězte, že je to útok na sebevědomí toho druhého. Co s tím: Když je pro vás kontakt s tchánem a tchyní nesnesitelný, po dohodě s partnerem ho omezte na minimum. 5. Nevěra
Vždy raní, rozteskní a nažene strach. Pokud se provalilo jen jedno »škobrtnutí«, nemusí to nevyhnutelně znamenat konec. Obyčejně je však vyjádřením zraněného sebevědomí nebo nudy. Co s tím: Nevěra může být příležitostí k novému začátku. Kde se stala chyba? Proč k tomu muselo dojít? Udělejte si hodinu pravdy a otevřeně mluvte o svých pocitech a přáních. I když je to těžké, výčitky jsou zakázené. 6. Bohatí a šťastní
Jste přesvědčeni, že klíč k štěstí leží v bohatství? Vyčítáte si navzájem přílišné rozhazování? Samozřejmě, dluhy nepřispívají k pocitu spokojenosti, ale když se pár rozchází kvůli penězům, souvisí to v první řadě s neschopností projevit vlastní zodpovědnost. Co s tím: Zaměňte slovo peníze za zodpodvědnost. Potom už nebudete mluvit o tom, kolik peněz vám chybí, ale jak jste podcenili zodpovědnost vůči sobě i vůči vztahu. V žádném případě nevycházejte z předpokladu, že se o vás musí někdo starat. Stejně nesprávné je myslet si, že byste za někoho mohli tuto úlohu převzít vy. 7. Vztah bez hádek
Mnozí si myslí, že hádky škodí vztahu. Proto se vyhýbají nedorozuměním, na všechno mají stejný názor, a když se někdy vyskytnout rozdíly, hned všechno urovnají, v přátelském a zdvořilém duchu. To je chyba. Občasné spory vám prospějí: i ve vztahu je občas dobré »vyvětrat«. Co s tím: Naučte se slušně pohádat. Mluvte spolu o všem, co vám vadí. Jinak zanedbáváte svoje potřeby a přestáváte žít vlastní život. Nechte druhého vždy domluvit. Vyvarujte se hledání viníka a hovořte vždy v první sobě. Nikdy se neškorpěte déle než 10 minut. 8. Děvče pro všechno
Většina mužů přiznává ženám právo na seberealizaci a kariéru, ale pouze po určitou hranici. Jinak si začnou stěžovat, že manželka zanedbává rodinu. Co s tím: Pohodlný život jednoho nemůže fungovat na úkor druhého. Důležitá je rovnoprávnost, vzájemná úcta a láska. Je třeba ustoupit od dětinských požadavků vůči partnerovi a zůstat sám sebou. Vyrovnaná pracující žena je lepší matkou než znechucená a duševně nenaplněná »troska«, která svojí nespokojenost přenáší na děti. 9. Rychlá analýza
Je správné, když čtete články o psychologii a snažíte se porozumět lidskému jednání. Dejte si však pozor na unáhlené závěry. Když partnerovi oznámíte, že příčinou všech problémů je dominantní matka, bude si připadat zahnaný do kouta. Namísto toho, abyste se k sobě přiblížili, ještě víc vás to rozdělí. Vaše amatérské hypotézy způsobí jen škodu, partnera zraňují a přitom mohou být dost daleko od pravdy. Co s tím: Okamžitě se stáhněte z cizího teritoria a nechte partnerovi víc prostoru. Neříkejte například: "O víkendu určite zase půjdeš na fotbal, protože nechceš být se mnou." Lepší je se zeptat: "Co bys radši dělal - půjdeš na fotbal, nebo zůstaneš doma? " Poskytněte mu nožnost volby, projevíte respekt a uznání. 10. Pořádek musí být
Nekdy se partneři ocitnou v situaci, že najednou spolu musí trávit 24 hodin denně. Třeba po odchodu do důchodu nebo při ztrátě zaměstnání. Tehdy většinou vyplavou na povrch všechny nevyřešené problémy. jeden z partnerů se začne doma nudit, ustavičně nadává a má mnoho nesmyslných požadavků. Co s tím: Na notoriské reptaly platí jen nové rozdělení úloh. Ten, kdo není spokojený s jídlem, může vařit sám a dokázat, že to umí líp.Dohodněte si jasná pravidla, které budete oba dodržovat. 11. Symbol hlídacího psa
Chcete vždy vědět s kým partner telefonoval, obědval, mluvil...? Člověk, který se dobrovolně staví do úlohy hlídacího psa, mívá většinou problémy s vlastním sebevědomím. Co s tím: Přiznejte si, že nedůvěra není problém vašeho partnera, ale váš. Pomůže vám jen to, když opět najdete sebe sami. Stanete se méně závislými na tom druhém a jeho názorech. 12. Nemáte žádná tajemství
Pokud trváte na tom, aby vám partner prozrazoval všechny svoje myšlenky, přání a naděje, děláte chybu. Každý potřebuje svůj tajný koutek, kam se může kdykoliv stáhnout. Za požadavkem úplné otevřenosti bývá dětinská představa, že mezi dvěma lidmi nesmí existovat žádné tajmství. Co s tím: Když nechcete, aby se partner ve vztahu »dusil«, dopřejte mu osobní prostor, který začíná tím, že sám rozhodne, kolik vám poví a kdy. 13. Více sexu, více lásky?
Před tím jste se milovali třikrát za noc a dnes jen jednou za měsíc? Bylo by chybou si myslet, že důvodem je ochladnutí vzájemných citů. Důležité je, jestli menší frekvence intimností vyhovuje oběma stejně. Co s tím: Zapomeňte na statistiky, hlavní je, aby vám bylo dobře. Po čase delšího soužití se mění vztah a s ním i sexualita. Objevujte nové formy intimity a smyslnosti. Starší manželské páry, které se po mnohaletém soužití stále drží při procházkách za ruku, o tom vědí své.