V Rusku se rozmáhá mnohoženství. Více než 90 % bohatých ruských mužů si vydržuje různě rozsáhlé harémy a podle různých zdrojů se prý chtějí pokusit mnohoženství zcela zlegalizovat. Příslušným ruským orgánům již prý dokonce několikrát byly předpoloženy k posouzení návrhy zákonů v této věci. Nadšeni jsou pochopitelně muslimští obyvatelé Ruska, a ani pravoslavní prý nemají žádné velké námitky, protože větším počtem svých souložnic bývají obklopeni i někteří patriarchové. Navíc by schválení zákona o mnohoženství umožnilo opět nastartovat vzrůst populační křivky... Že by to byla cesta jak zvýšit počet nově narozených dětí i u nás?