Že je britská monarchie zkostnatělá a puritánská? Ani náhodou! Vždyť v tamním školství nyní zavádějí výuku o orálním sexu už mezi dětmi ve věku 14 až 16 let! Účelem odvážného experimentu je snížit varující množství předčasného početí u mladistvých. Británie má jeden z nejvyšších nárůstů těhotenství u dívek pod 16 let v Evropě. Vláda utratila na kampaň proti tomuto nežádoucímu jevu tři miliardy korun, ale bezvýsledně. Na Exeterské univerzitě tedy vyvinuli plán, podle kterého se na vybraných 104 základních a středních školách v Anglii a Walesu po několik měsíců vyučovalo orálnímu sexu. Počet mladistvých těhotných okamžitě klesl o celou jednu pětinu! Tato netradiční výuka bude rozšířena na celé britské království. "Půjde hlavně o přednášky a diskusi s žáky, nebudeme se ale vyhýbat ani názorným ukázkám na figurínách. Cílem je, aby děti, které se už začaly eroticky chovat, pochopily, kde je hranice, za kterou nesmí proniknout. Kde se musí ve svém sexuálním chování zastavit. Chceme, aby si uvědomily alternativní způsoby erotiky a nevěnovaly se hned plnému sexu," uvedl dr. John Tripp, jeden z předkladatelů nové iniciativy. A poslankyně parlamentu Ann Widdecombe přikyvuje.