Věhlasný americký pornokrál, který je znám svým nekompromisním postojem k puritánům a již tolikrát je pobouřil, nedávno rozeslal americkým politickým špičkám předplatné na svůj časopis. Předplatné na Hustler dostal nejen prezident a viceprezident, ale například i soudci Nejvyššího soudu a všichni členové Kongresu USA. Flynt v průvodním dopise adresátům napsal, že si jeho časopis určitě tajně prohlíželi, a tak bude velice rád, když je bude mít i nadále ve své čtenářské obci. Zatím není známo, zda se taková akce chystá i v České republice.


Tento článek vám přináší