Dobrý sex je základem spokojeného manželského a partnerského života. Italský sexuolog Giuseppe Cirillo přišel ve své studii na to, že šest z deseti manželství se rozpadne kvůli neshodám v posteli. Cirillo kladl své otázky 1200 ženám a mužům ve věku mezi 18 a 45 lety a s překvapením zjistil, že se se svými touhami a frustrujícími zážitky svěřují hlavně ženy. Na základě výsledků proto sestavil pět dobrých rad pro muže, které by měly napomoci k lepšímu partnerskému životu. 1. Kdo chce ženu svést, musí se jí nejprve dvořit! 2. Bez slušného chování se daleko nedostanete! 3. Přiznáte-li žárlivost, je to v pořádku. Nikdy však kvůli ní neomezujte partnerčinu svobodu! 4. Dejte partnerce pocit, že váš vztah bude trvat věčně. Neplánujte si však žádné detaily. 5. A v sexu odhoďte veškeré zábrany!