Umělecké dílo však pobouřilo některé církevní představitele. Ačkoli SCNY je středisko pro všechny věřící a spirituální osoby bez rozdílu vyznání, zvláště představitelé katolické a episkopální církve jsou krokem jejích představitelů pobouřeni. Všichni nazí modelové se však hlásí k tomu, že pravidelně chodí do kostela. Kostel při SCNY potřebuje finance, které se dobročinnému spolku nedostávají. Aby si získali pozornost obyvatel největší americké metropole a především je zaujali pro milodary, vydali speciální černobílý kalendář s modely z řad svých členů mužského pohlaví. "Když jsem přemýšlela o způsobu shromažďování finančních prostředků, který by zaujal veřejnost, spojil je, více je přinutil cítit spojení s Duchovním centrem, napadlo mě vytvořit kalendář. Ale ne nějaký kalendář, ale takový, který by využil naše skvělé muže z Duchovního centra," uvedla k nápadu jedna z reverendů Diane Hardy Wallerová. Námitky některých církevních představitelů však provozovatelé SCNY odmítají: "My mluvíme o vedení života duchovní cestou, projednáváme člověka a božskou jednotu mysli, těla a duše. Co je však lidštější, božštější a svatější než nahá postava? Nazí muži nejsou něco normálně spojovaného s kostelem, tak jsem se začala ptát lidí, co si myslí. A odpovědi byly velmi pozitivní. Tak jsem začala hledat modely a fotografy pro náš projekt."