Co je podle duchovních dovoleno, uvedl web Topky.sk. Podle něj je dle zástupců církve důležitá rozvážnost, citlivost a opatrnost. U manželství je potřeba brát v potaz, že jde o svazek dvou lidí se dvěma svobodnými vůlemi. Je možné, že oba nemají shodné názory a dosáhnutí jednoty a souhry je otázkou procesu růstu.

Duchovní by vše měl konzultovat se sexuologem

Prý se dokonce doporučuje, aby vše duchovní konzultoval s psychologem nebo sexuologem v obtížných případech, tedy pokud věřící manželé souhlasí. Duchovní však nemůže prozradit jejich identitu, musí vše zformulovat všeobecně. Lidská sexualita je totiž intimní oblast. Pokud dojde k diskuzi, všichni zúčastněni jsou zranitelní.

Všeobecně je podle duchovního důležité, aby bylo na všechny provedené hříchy vzpomenuto ve zpovědi. O závažnosti některých hříchů hovoří Katechizmus Katolické církve. Konkrétně jmenuje neřízenou tužbu po sexu, masturbaci, smilstvo, pornografii, prostituci, znásilnění, homosexuální styky, antikoncepci, cizoložství, rozvod a polygamii nebo volné vztahy.

Nošení sexy oblečků je hřích

To se týká i sexuálních fantazií, nošení sexy oblečků či používání erotických pomůcek. Je však vždy lepší rozebírat tyto věci při zpovědi v kostele. Podle Kramara je lepší, když se člověk zeptá při intimní a osobní zpovědi. Všechno si žádá citlivý přístup. Podle kněze jsou tresty za hříchy individuální.

To závisí na posouzení kněze, přičemž musí zohlednit okolnosti, stupeň poznání osoby, která se zpovídá, věk, zralost, možnou závislost a podobně. Zadostiučiněním (trestem) za hříchy může být modlitba, čtení z Bible anebo nějaký vhodný kající smutek, jako například sebezapření, almužna, podpoření dobročinné aktivity, doplnění či poznání studiem katechizmu a podobně,“ uvedl Kramar.

Jak se spasit?

Jakmile ale jde o hříchy, kterými byla někomu způsobení škoda na zdraví, životě, majetku či dobrém jménu, je potřeba i přiměřená náhrada anebo odškodnění. To může být veřejné nebo tajné, podle toho, zda byl skutek veřejný nebo tajný. Tak co, jste z toho moudří?

Fotogalerie
22 fotografií