Frigidní žena může prožít celý život, aniž by kdy se svým partnerem dosáhla vrcholu sexuálního uspokojení . A to je škoda, protože mnohé ženy "frigidky" se mohou stát výbornými sexuálními partnerkami. K úspěšnému poražení frigidity existují dvě podmínky: muž bude mít se svou partnerkou trpělivost a žena se poddá přesvědčení, že by mohla dosáhnout orgasmu. Frigidní žena se musí naučit vnímat svou pravou sexualitu a odhodit své upjaté morální zásady nebo své pocity provinění, které často pramení z výchovy nebo z dosavadních nepříjemných sexuálních zkušeností. V tomto bodě musí muž projevit velkou dávku trpělivosti a porozumění, aby v něj žena získala plnou důvěru. Partnerka by měla muži vysvětlit všechny negativní pocity, které ji při sexu ruší. A vylíčit je čistě tak, jak jsou. On by měl vše pozorně vyslechnout a posléze inteligentně a jemně ženě vysvětlit, že její pocity a obavy jsou iracionální. Při sexuálním aktu musí být veškerá pozornost muže koncentrovaná na prožitek partnerky. Muž by měl na chvilku zapomenout na to, jak dosáhnout svého orgasmu a prokázat svou jemnost ve slovech, polibcích, laskání. Díky pochopení a trpělivosti muže získá frigidní žena ke svému protějšku důvěru. Postupně pak, pokud se muž zprvu přizpůsobí rytmu ženy, naučí snadno její tělo sexuálně reagovat na laskání a jiné stimuly. Když potom frigidní partnerka okusí opravdové sexuální vzrušení, její přirozená zvědavost ji sama povede k objevování nového a doposud nepoznaného.