Malá kanadská politická strana propagující sexuální svobodu podala stížnost u Federálního soudu na tamní poštu, která se prý dopustila diskriminace. Během voleb v roce 2006 totiž doručovatelé odmítli roznášet do schránek letáky s filozofií a volebními hesly Strany sexu. Pošta se hájí tím, že materiály byly pornografické. "Obhajujeme práva ustavená pro všechny občany," prohlásil vedoucí Strany sexu John Ince, který soudci ve Vancouveru tvrdil, že jejich pamflet měl rekrutovat nové stranické členy a zvýšit příspěvky organizaci. Podle kanadského práva nesmí být pošta zneužita pro masovou distribuci letáků s tvrdou pornografií. "To ale není to, o čem je náš materiál," hájí zájmy své strany její šéf. Ince je bývalým právníkem, který vlastní sex shop. Kanadská pošta ovšem odmítla nařčení, že její počínání mělo politický charakter. Šéfové se prý rozhodli nedistribuovat letáky Strany sexu, protože by mohly být nepřístojné a ohrozit mravní východu dětí a mladistvých.