Prostitutky z rumunského města Devy přestanou plnit svým zákazníkům jedno z jejich nejčastějších přání: s orálním sexem je od teď konec. Rumunské kněžky lásky se totiž shodly na tom, že orální sex je hříšný. Vyslechly si kázání v kostele v Deve, zamyslely se nad svým konáním a došly k závěru, že s orálním sexem musejí jednou pro vždy skoncovat. Dál budou nabízet ostatní služby, jež považují za "méně hříšné". Mirela E., jedna z prostitutek, vysvětlila reportérům rumunského deníku Libertatea rozhodnutí svých kolegyň: "Až při společné návštěvě kostela jsme si uvědomily, jak moc jsme hříšné. Přestože žádná z nás nemůže se svým povoláním definitivně skoncovat, alespoň se pokusíme být zbožnější a vyhneme se nejhorším perverzitám." Na svém rozhodnutí nehodlají nic měnit, přestože jsou si vědomy, že tím přijdou o některé zákazníky. Ti totiž o zbožné prostitutky stát nebudou a "svůj problém" raději vyřeší v sousedním městě.