Podle nového švédského výzkumu muži, kteří mají jistou alelu genu ovlivňujícího důležitý hormon oddanosti, jsou mnohem častěji nevěrní, netvoří pevné vztahy a častěji se rozvádějí.

Navíc partnerky s takovými muži bývají mnohem méně spokojeny. Mužská monogamie je podle Švédů ovlivněna různými variantami určitého genu. Zároveň však autoři studie zdůrazňují, že geny mají jen střední vliv na nevěru či to, zda muž bude špatným partnerem.

Objevený gen ovlivňuje receptor pro hormon zvaný vazopresin, který hraje důležitou roli při společenském chování, tvorbě vztahů a sexuální přitažlivosti. Hasse Walum z Karolinska institutu ve Švédsku sledoval gen kódující vazopresin u 552 heterosexuálních mužů a žen. Ve studii byla také hodnocena kvalita vztahu všech zkoumaných osob.

Walum se svým týmem zjistil, že varianty sekce genu RS3 334 souvisely s tím, jak byli muži závislí a připoutaní ke své partnerce. Muži existovali ve třech různých typech – bez jediné kopie genu, s jednou alelou nebo se dvěma. Čím vyšší počet kopií genu se vyskytoval, tím hůře muž tvořil trvalé vztahy a byl věrný. Navíc muži se dvěma alelami genu RS3 334 byli častěji neženatí, nezadaní a prožívali až dvakrát častěji manželskou krizi než ostatní muži.