Lidé tvořili společnosti už od nepaměti. Ty opředené tajemstvím jsou ale tajné, exkluzivní, přístupné jen několika vyvoleným. Jedním z takových spolků je i ten s názvem Skull and bones, v překladu Lebka a kosti, založený na americké univerzitě Yale v roce 1832. Od počátku sdružuje nadané studenty mezi kterými bylo a je i spousta členů z bohatých tradičních amerických rodin. Jedním z členů byl například i bývalý americký prezident George H. W. Bush a jeho syn, později také prezident George W. Bush. Řád přijímá každoročně 15 členů a spekuluje se, že jejich pravým účelem je dostat co nejvíce svých lidí na nejvyšší politická místa či jiné vlivné úřady. Kromě institutu amerického prezidenta se bývalý členové nachází i ve vládě či ve finančnictví.

Pro nás neznámá skupina Skull and bones je často zastiňována mnohem známějším společenstvím Zednářů. První lóže vznikla v roce 1717 a původním účelem bylo vzdělávání a osvěta. Společenství mělo ale bojovat proti církvi a dnešním cílem má být zničení aktuální společnosti a nastolení nového světového řádu. Konspirační teoretikové k tomuto temnému proroctví vážou i americkou pečeť, na které je pyramida obklopená slovy "Novus Ordus Seclorum" tedy nový světový řád, která má podle nich odkazovat právě na Zednáře a jejich účel.

Ti, kteří se chtějí k zednářství připojit, musí projít náročným zasvěcujícím rituálem a podle zpráv jich většina selže. Slavný kouzelník Harry Houdini nebo skladatel Wolfgang Amadeus Mozart ale jsou mezi těmi, kteří se stali členy řádu a podle nadšenců do tématiky se mnoho zednářských motivů objevuje v Mozartově opeře Kouzelná flétna. Aktuální sídlo společenství se nachází v Londýně a jednotlivé lóže můžeme najít po celém světě. Podle jejich slov se ale zabývají pouze charitou a filantropií. 

Historicky nejznámějším společenstvím, které se stalo námětem mnoha knih, ale i filmů a seriálů jsou Templáři. Rytířský řád založený pravděpodobně v roce 1120 jako důsledek první křížové výpravy, ve které rytíři bojovali. Smysl řádu bylo žít v boží víře a v mužském společenství a ochraňovat poutníky z Evropy do nově dobitého Jeruzaléma. Časem se ale jejich pravomoci zvětšili a Templáři sloužili jako ochrana celého Jeruzalémského království před okolními Muslimy. Řád se ale stával stále bohatší a v důsledku toho byl ohrožením pro světskou moc. Francouzský král Filip IV. Sličný proti nim bojoval a snažil se Papeže, kterému řád sloužil, přimět k jejich exkomunikaci. Vymýšlel obviněniíze sodomie a kacířství tak dlouho, až papež Klement V. vyslyšel jeho prosby a nařídil útok na celý řád. V pátek 13. října 1307 došlo k pozatýkání příslušníků Templářů a jejich majetek propadl koruně. Od té doby až do dnes se traduje pověra o nešťastném pátku třináctého.

Největším lákadlem dnešní doby je ale legenda o ztraceném templářském pokladu, který hledají celé generace amatérských i profesionálních hledačů pokladů. Zvěsti o tom, z čeho se tento poklad má skládat se různí. Podle některých se jedná o ztracenou Archu úmluvy či dokonce Svatý grál, podle jiných o závratné bohatství ze zlata a drahých kamenů. Podle jedné z legend má být část pokladu Templářů uchována i na území České republiky - konkrétně kdesi v okolí hradu Veveří. Žádná z těchto zvěstí ale nebyla potvrzená.

Největší strach v podvědomí široké veřejnosti ale budí skupina s názvem Ilumináti. Založena byla v roce 1776 a její cíl je nejasný. Podle zvěstí se má jednat o společnost, která se snaží o světovou nadvládu a proto své lidi dosazuje do nejvýznamnějších světových institucí, aby kontrolovali jejich chod a měli tak v rukou celý svět. Mají být součástí OSN, americké vlády ale také kontrolovat banky či média, čímž si mají zajistit kontrolu. Tato společnost je však v rovině spekulací stejně tak, jako její členové, mezi které mají patřit Barack Obama nebo zpěvák Bono.

Pravdu o většině těchto tajných organizací se nejspíše nikde nedovíme. Jediní, kdo ji znají, jsou sami členové, kteří jsou vázáni mlčením. Vždycky ale platilo, že lidé se nejvíce bojí toho, co neznají a tak je možné, že všechny tyto zvěsti o tajných řádech vznikly pouze z neznalosti. Pravda nám ale zůstává, alespoň pro zatím, utajena.