17. leden 2019
Svátek slaví Drahoslav, zítra Vladislav

Pravidla

Pravidla soutěže Dívka léta 2013

 (dále jen „pravidla“)

Soutěž Dívka léta 2013 (dále jen „soutěž“) probíhá v období od 15. 7. 2013 do 13. 9. 2013 na internetových stránkách www.blesk.cz. Do soutěže se smí přihlásit pouze dívka sama osobně. Zúčastnit se mohou dívky mezi 16 až 26 lety s fotografiemi z letního období, na kterých jsou vyobrazené.

 

Organizátorem a provozovatelem soutěže a technickým provozovatelem SMS hlasování je společnost Ringier Axel Springer CZ a.s., IČ 40766713, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen „Provozovatel“).

 

Účastníkem soutěže se stává dívka, která zašle v souladu s těmito pravidly fotografii na zadané téma. Každá fotografie smí být v soutěži zařazena pouze jednou, každá dívka musí mít vlastní profil. Odesláním první fotografie potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly. Soutěže se mohou zúčastnit ženy a dívky s trvalým pobytem v České republice, které ke dni přihlášení do soutěže splňovaly věkový limit 16 – 26 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Provozovatele a jejich rodinní příslušníci.

 Každá účastnice soutěže se může do soutěže přihlásit pouze jednou (jedna dívka se smí soutěže zúčastnit pouze jedenkrát). V rozšířené fotogalerii smí být maximálně 15 fotografií.

 Fotografie lze přihlašovat do 14 kategorií, které jsou rozděleny dle krajů. Rozhodující pro určení kraje je místo, kde dívka žije, nejčastěji je kraj shodný s krajem trvalého bydliště, ale není to podmínkou. 

Doporučená velikost fotografií je 1830 x 2151 px. Povolen je pouze formát jpeg a maximální velikost souboru nesmí přesáhnout 10 MB.

 

Účastník soutěže zasláním fotografií do soutěže potvrzuje, že

a) je autorem přihlášených fotografií, nebo že má s autorem vypořádána autorská práva a že tyto fotografie jsou původní

b) disponuje veškerými právy k těmto fotografiím

c) užitím fotografie Provozovatelem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Provozovatele odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Provozovateli

d) fotografie nesmí být starší jednoho roku

 

Přihlášením do soutěže dávají účastníci soutěže souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů na dobu neurčitou, a to k zajištění účasti v soutěži a rovněž k marketingovým aktivitám Provozovatele, a to zejména ke zveřejnění jména, bydliště a fotografií účastníků soutěže v tištěných a internetových mediích Provozovatele. Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Neúplně označené fotografie a přihlášky nebudou do soutěže přijaty.

 

Účastník soutěže uděluje přihlášením fotografií do soutěže Provozovateli časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaných fotografií bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných a internetových mediích Provozovatele a na jím pořádaných výstavách, otištění v tiskových a propagačních materiálech Provozovatele, nebo také užití ve formě kalendáře vydaného Provozovatelem či mobilních službách a multimédiích produkovaných Provozovatelem.

 

Provozovatel je oprávněn ze soutěže vyřadit fotografie, které

a) neodpovídají zadanému tématu soutěže

b) obsahují prvky násilí či pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy 

c) by mohly poškodit dobré jméno Provozovatele nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Provozovatelem

d) u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže,

e) nebyly zaslány do soutěže k tomu oprávněnou osobou.

O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Provozovatel.

  

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování fotografií

Soutěž probíhá ve čtyřech fázích – přihlašování, krajské internetové hlasování, krajské SMS hlasování a celorepublikové finálové SMS hlasování. Z internetového hlasování postoupí do krajského SMS hlasování z každého kraje 20 fotek s nejvyšším počtem internetových hlasů. Do finálového SMS hlasování postoupí tři fotografie s nejvyšším počtem SMS z každého kraje. Ceny obdrží tři soutěžící, jejichž fotografie dostala ve finálovém SMS hlasování nejvíce hlasů.
 

Soutěžící se stává účastníkem soutěže po vyplnění přihlášky a vložením první soutěžní fotografie. Tím je mu automaticky vytvořen soutěžní profil. Další fotografie do soutěže může vkládat ve svém profilu v období určeném pro přihlašování v souladu s harmonogramem uvedeným níže.

 

Fotografie přihlašuje účastník soutěže vložením do internetových stránek www.blesk.cz. U každé fotografie je účastník soutěže povinen uvést jméno, míry, výšku, váhu, znamení, kraj a dotazník. Účastník soutěže dále uvádí své občanské jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Podmínkou přihlášení fotografie do soutěže je povinnost účastníka zaregistrovat se, tzn. mít vytvořen uživatelský účet, který je společný pro veškeré internetové stránky Provozovatele.

Harmonogram soutěže:

Přihlašování: od 15. 7. 2013 od 12:00 do 19. 8. 2013 do 12:00

Krajské internetové hlasování: od 6. 8. 2013 od 12:00 do 19. 8. 2013 do 12:00

Krajské SMS hlasování: od 20. 8. 2013 od 12:00 do 28. 8. 2013 do 12:00

Finálové SMS hlasování: od 29. 8. 2013 od 12:00 do 5. 9. 2013 do 12:00
Vyhodnocení – ukončení soutěže: do 13. 9. 2013

V období určeném pro přihlašování fotografií a internetové hlasování budou mít všichni návštěvníci stránek možnost označit fotografii symbolem VIP a tímto způsobem topovat fotografie svých oblíbenců dle vlastních preferencí, tedy posunout fotky do speciálního boxu na viditelnější pozici na webové stránce soutěže. Tvar SMS je VIP XX (za XX dosaďte číslo předmětné fotografie). Cena jedné SMS zprávy odeslané na číslo 907 99 15 je 15 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory.

V období určeném pro přihlašování a internetové hlasování si soutěžící může aktivovat Foto+, který obsahuje možnost nahrát až 15 doplňkových nesoutěžních fotografií, měnit hlavní fotografii do konce období určeného pro přihlašování dle shora uvedeného harmonogramu a přidat ke své fotografii barevné rámování. Foto+ bude účinné nejdéle 5 min. od doručení zpětné SMS. Barevné rámování lze měnit po celou dobu trvání soutěže. Aktivace Foto+ nemá na výhru v soutěži žádný vliv. Tvar SMS je FOTO_XX, za XX vždy dosaďte ID fotografie. Cena jedné SMS zprávy pro aktivaci Foto+ odeslané na číslo 907 99 30 je 30 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory.

  

Způsob hlasování a limity hlasů

O pořadí jednotlivých fotografií rozhodnou hlasováním uživatelé internetových stránek www.blesk.cz dle svých osobních preferencí na těchto stránkách, a to vždy v období určeném pro hlasování, která jsou uvedena v harmonogramu soutěže.

Hlasování je omezeno na 5 hlasů na jeden počítač pro každou fotografii za hodinu, 5 hlasů na jednu IP adresu pro každou fotografii za hodinu, 5 hlasů na jednoho přihlášeného uživatele pro každou fotografii za hodinu. Hlasování bude uzavřeno každý den od půlnoci do 5:00 ráno. Jakékoliv hlasování pomocí automatických systémů, tzv. robotů, je zakázáno a může mít za následek vyřazení ze soutěže. Stejně tak použití jiných způsobů umožňujících opakované hlasování bude kvalifikováno jako podvod a soutěžící bude ze soutěže vyloučen! K vyloučení může dojít i při odhalení vícenásobné registrace. Aby se zabránilo používání tzv. robotů, nepřihlášení uživatelé mohou hlasovat až po vyplnění bezpečnostního kódu. Přihlášení uživatelé nejsou nuceni k jeho vyplnění. Pro získání většího počtu hlasů mohou soutěžící zveřejňovat odkazy na soutěžní fotografii v diskusních fórech, prostřednictvím sociálních serverů i na svých osobních stránkách.

Dvacet fotografií z každého kraje s nejvyšším počtem hlasů z internetového hlasování postoupí do krajského SMS hlasování.. V případě rovnosti hlasů rozhoduje o postupujících dřívější datum vložení fotografie do soutěže. Omezení hlasování stanovené pro internetové hlasování se v krajském a finálovém SMS hlasování neuplatní. Cena SMS zprávy odeslané na číslo 907 99 10 je 10 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory. Pro SMS hlasování bude možné využít speciální zvýhodněné balíčky SMS hlasů, kdy v rámci jedné SMS v hodnotě 6 hlasů odeslané na číslo 907 99 50 bude cena takového balíčku činit 50 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory a v rámci jedné SMS v hodnotě 10 hlasů odeslané na číslo 907 99 80bude cena takového balíčku činit 80 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory. Pro stanovení doby doručení textové zprávy je rozhodující čas přijetí SMS zprávy do systému pro příjem zpráv. Provozovatel soutěže neodpovídá za nedoručení SMS zprávy. V případě dotazů či problémů s odesláním SMS pište na e-mail mobil@ringier.cz nebo volejte na 245 001 115 v prac. dny 9-16 hod. Více informací o prémiových SMS službách na www.platmobilem.cz.

Tři fotografie z každého kraje s nejvyšším počtem hlasů z krajského SMS hlasování pak postupují do celorepublikového SMS finále, v němž tři fotografie s nejvyšším počtem hlasů ve finálovém SMS hlasování, které jsou zasílány na základě osobních preferencí odesílatelů, obdrží finálové ceny. V případě rovnosti hlasů bude rozhodovat dřívější datum a čas vložení fotografie do soutěže. Fotografie se stejným počtem hlasů se seřadí od nejstarší (první se stejným počtem hlasů) po nejnovější (poslední). Cena SMS zprávy odeslané na číslo 907 99 10 je 10 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory. Pro stanovení doby doručení textové zprávy je rozhodující čas přijetí SMS zprávy do systému pro příjem zpráv. Pořadatel soutěže neodpovídá za nedoručení SMS zprávy. V případě dotazů či problémů s odesláním SMS pište na e-mail mobil@ringier.cz nebo volejte na 245 001 115 v prac. dny 9-16 hod. Více informací o prémiových SMS službách na www.platmobilem.cz.

Zasláním fotografií do soutěže, stejně tak účastí v SMS hlasování – tzn. odesláním SMS zprávy provozovateli soutěže – akceptuje hlasující tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat.


Ceny

Ceny získávají tři účastnice, jejichž fotografie získala ve finálovém SMS hlasování nejvíce SMS hlasů, které jsou zasílány na základě osobních preferencí odesílatelů.  

Tři soutěžící z celorepublikového finále, které splnily veškeré podmínky soutěže a jejichž fotografie dostaly nejvíce SMS hlasů ve finále, získají tyto ceny:

1. místo – finanční odměna ve výši 30.000 Kč

2. místo – finanční odměna ve výši 20.000 Kč

3. místo – finanční odměna ve výši 10.000 Kč 

 

 

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Výherci soutěže budou informováni e-mailem a telefonicky marketingovým oddělením Provozovatele. 

Soutěžící jsou povinni Provozovateli poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být do dvou dnů ode dne ukončení soutěže informováni dle předchozí věty. Pokud se Provozovateli nepodaří výherce soutěže kontaktovat nejpozději do 10 dnů ode dne ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Provozovatel učiní za dost povinnosti kontaktovat výherce, pokud ho ve shora uvedeném období alespoň 3 x kontaktuje na jím uvedené emailové adrese a 3 x na jím uvedeném telefonním čísle. 

Jména výherců soutěže budou zveřejněna na internetových stránkách www.blesk.cz do 9. 9. 2013. Konkrétní datum a čas předání výher bude výhercům zaslán e-mailem do 15. 9. 2013. Předání celorepublikových výher proběhne v Praze v sídle Provozovatele či na jiném, Provozovatelem určeném, místě. Podmínkou předání výher je osobní převzetí výhercem, potvrzení převzetí výhry, prokázání totožnosti výherce. Pokud výherce nepřevezme výhru osobně, propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Pokud Provozovatel zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící povinný tuto výhru vrátit.

Pro stanovení doby doručení textové zprávy je rozhodující čas přijetí SMS zprávy do systému Provozovatele pro příjem zpráv. Provozovatel neodpovídá za nedoručení SMS zprávy.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny v soutěži způsobené technickou závadou.

Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.