Nejhorší je to vždy, když si ho přebírám, pak se vyvzteká a druhý den je již v pohodě. Já to tak neberu, ale hlavně moje maminka je z toho nešťastná.

 

Odpověď odborníka: Váš syn je nepochybně svou matkou popouzen, tedy negativně proti vám i vašim rodičům ovlivňován. To je výrazné výchovné selhání jeho matky. Neměl byste tento stav tolerovat, neboť sám syn se svému ovlivňování nedokáže postavit a popouzení může přerůst až do vyvolání syndromu zavrženého rodiče.

Doporučuji proto neodkladnou návštěvu odboru sociálně-právní ochrany dětí v místě bydliště vašeho syna. Zde máte právo vyžadovat pomoc a zásah proti narušování řádné výchovy vašeho dítěte a tento úřad má pak povinnost ve prospěch vašeho syna a váš jednat. Má povinnost matku dítěte předvolat, záležitost s ní projednat a působit na ní, aby své závady ve výchově syna odstranila.

Pokud tato mírnější forma nepomůže, má uvedený úřad povinnost s matkou provést správní řízení a úředně jí napomenout i stanovit nad vaším dítětem dohled.

Váš Luboš Patera, www.iustin.cz

Luboš Patera Spravedlnost dětem
Autor: Luboš Patera Spravedlnost dětem

 

Své otázky pište do diskuze pod článkem.