Odpověď odborníka: Vámi popisované zneužívání lékařské péče není žádnou výjimkou. Najdou se bohužel i lékařky a lékaři, kteří jsou za peníze schopni vyrábět si ze zdravého dítěte dlouhodobého a v podstatě i doživotního pacienta. Tomu je třeba od samého počátku důrazně zabránit. I vy jste totiž stále zákonný zástupce svého dítěte, takže jakékoliv lékařské či psychologické vyšetřování vašeho dítěte je možné jen s vaším souhlasem.

Napište proto oné lékařce doporučený dopis, ve kterém ji jednoznačně upozorníte, že k dalším jejím "léčebným" zákrokům u svého dítěte nedáváte souhlas a upozorněte ji, že pokud váš nesouhlas nebude respektovat, obrátíte se na Českou lékařskou komoru, zdravotní orgány krajského úřadu a na Ministerstvo zdravotnictví. To by mělo pomoci. Pokud ne, musel byste ji zažalovat u soudu a požadovat, aby jí soud její vměšování do vašich rodinných vztahů zakázal.

SVÉ DTAZY PIŠTE DO DISKUZE.

Váš Luboš Patera, www.iustin.cz

Luboš Patera Spravedlnost dětem
Autor: Luboš Patera Spravedlnost dětem