Odpověď odborníka: Sociální pracovnice, která tak otevřeně a detailně novinám prozradila spoustu osobních a důvěrných informací z případu, který úředně řeší, porušila zásadním způsobem povinnost mlčenlivosti, která pro ni platí nejen v době, kdy je případ „živý“ a ona je v úředním postavení, ale i později, kdy je případ uzavřen a ona již třeba na svém místě sociální pracovnice nepracuje. Tuto záležitost by měl rozhodným způsobem řešit Magistrát hlavního města Prahy a s uvedenou sociální pracovnicí ukončit pracovní poměr!

Zdraví Luboš Patera, www.iustin.cz

Luboš Patera Spravedlnost dětem
Autor: Luboš Patera Spravedlnost dětem